Gebruiksvoorwaarden

Di Noi fashion beheert deze website, hierna ook genoemd "we" of "ons”:

Voor U deze website gebruikt lees deze voorwaarden. Bij gebruik van deze website gaat U akkoord met navolgende voorwaarden.

- Alle gegevens op deze website, zoals producten, foto’s, omschrijvingen, prijzen, ea kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Beschrijvingen, maten ea zijn bij benadering en dienen alleen ter informatie. We doen al het mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de kleuren overeenkomen met de werkelijke kleuren. De kleuren kunnen afwijken afhankelijk van de computer die U gebruikt. Zichtbaarheid van producten en maten op deze website biedt geen garantie dat deze producten ten allen tijde beschikbaar zullen zijn. U dient te voldoen aan de toepasselijke wetgeving ivm internetverkoop en de voorwaarden van deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze voorwaarden en verbindt U zich ertoe de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken.

- Langs onzentwee trachten we de informatie op deze website zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk weer te geven. Desondanks kan de informatie op deze website ten alle tijden onjuist, onvolledig of verouderd zijn. Artikelen van deze website kunnen niet (meer) verkrijgbaar zijn of afwijken van d e kenmerken.

- Al de gegevens van deze website zijn het eigendom van Di Noi fashion en kunnen enkel door derden worden gebruikt mits onze uiterlijke toestemming. Het is niet toegestaan enige wijziging aan te brengen aan deze website. U accepteert de verantwoordelijkheid voor alle handelingen die door U plaatsvinden op deze website.

- Alle handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo's die worden gebruikt behoren toe de respectievelijke eigenaren. Niets op deze website verleent enige licentie of enig recht zonder uitdrukkelijke toestemming van de respectievelijk eigenaars.

- Het is niet toegestaan een links om om het even welke link naar deze website te creëren. Het is niet toegestaan gegevens van deze website te kopiëren of te gebruiken zonder onze schriftelijke toestemming. De toepasselijke wetgeving is van toepassing.

- Di Noi fashion is niet verantwoordelijk voor de onjuistheid van gegevens of links waar deze website naar verwijst. Het volledige gebruik van deze website en de respectievelijk gegevens is op eigen risico. We behouden het recht voor om gebruikerscommunicaties die ongepast zijn of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.

- Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoren alle gegevens en eigendomrechten naar aanleiding van het gebruik van deze website toe aan Di Noi fashion. U stemt ermee in dit alles onbeperkt te kunnen gebruiken.

- Di Noi fashion kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade door ons of door derden aangericht aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen als gevolg van gebruik van de website of downloads.

Di Noi fashion, nog onze commerciële partner, kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade in uw nadeel, noch aan producten, noch aan diensten en enkel de wettelijke garantievoorwaarden van de producten en/of leveranciers zijn van toepassing.

- Retournering en terugbetaling mbt van producten kan enkel en alleen conform de betreffende richtlijnen op deze website.

- Di Noi fashion kan alle gebruiksvoorwaarden van deze website te allen tijde herzien en/of actualiseren en zijn bindend voor alle derde partijen. We behouden het recht voor enig onderdeel van deze website op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, zonder opgave van reden.

- Door gebruik van deze website erkent U dat enkel en alleen de actuele voorwaarden van deze website van toepassing zijn en enkel het Belgisch recht van toepassing is. Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd in deze.

- Elke account of gebruik van deze website kan door ons op elk moment beëindigd worden zonder verwittiging en zonder opgave van enige reden.

- Gelieve deze voorwaarden aandachtig door te lezen voor het gebruik van deze website en akkoordverklaring met de voorwaarden.

- Bij elke nieuwe bestelling zijn de actuele voorwaarden van toepassing. Lees deze telkens door gezien er telkens aanpassingen kunnen gebeurd zijn.

Zijn deze voorwaarden niet duidelijk kan U steeds voorafgaandelijk uw bestelling informeren bij Di Noi fashion.

Indien problemen met deze website en/of de inhoud en voorwaarden gelieve geen gebruik te maken van deze website.

Retournering of terugbetaling van producten of diensten kan enkel conform onze voorwaarden zoals vermeld op deze website.

menu

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x